2019 KAĞIT FİYATLARI & OLUKLU MUKAVVA PAZARI ANALİZ RAPORU

Tarafından gönderildi: webmaster__ Yorumlar: 0

Kağıt üreticileri için süper ; oluklu mukavva ve kutu imalatçıları için ise verimli ve karlı geçen bir yılı geri de bırakmış bulunuyoruz. Makro ekonomik verilerin bize anlatmaya çalıştıklarını ve 2019 yılı içerisinde kağıt & oluklu mukavva ambalaj sektörünü nelerin beklediğini oluşması muhtemel senaryoları aşağıda özetlemeye çalıştım umarım konuyla ilgili çalışan kişi ve kurumlar için faydası olur.

Öncelikle nerede olduğumuzu anlamak için makro ekonomik verilerin 2018 yılı içerisinde nasıl gerçekleştiğini ve bunların kağıt fiyatları üzerindeki etkilerini yorumlamaya çalışalım.

GERİ DÖNÜŞÜMLÜ (RECY) KAĞIT FİYATLARI & DOLAR KURU ANALİZİ

Aşağıdaki grafikte talebin azalmaya başladığı Kasım-Aralık ve Ocak 2019 aylarında açıklanan Recy (Yerli) kağıt fiyatlarının döviz karşısındaki hareketi yılın geri kalanına göre ters yönde meydana gelmiş ve $ kurunda yaşanan artış trendine rağmen piyasalarda yaşanan talep darlığı nedeniyle kağıt fiyatları döviz kuru karşısında gerileme eğilimi göstermiştirki bu veri kağıt ve oluklu mukavva sektöründe üretim yapan firmaların 2019 yılı karlılık seviyelerinde yaşanması muhtemel erimenin öncü göstergesi olarak kabul edilebilir.

2018 Yılı içerisinde meydana gelen kağıt fiyat hareketlerini ve $ kuru değerlerini aşağıdaki tablo da görebilirsiniz.

Peki kağıt ve oluklu mukavva fiyat hareketlerini anlamak için tek başına $ kurundaki harekete bakmak yeterlimi; elbette değil bu nedenle konuyla ilgili elimizdeki diğer verileri de aşağıda değerlendirmeye çalıştım

TUİK ÜFE (ÜRETİCİ FİYATLARI ENFLASYONU)

TUİK tarafından yayınlanan 2018 yılına ait Üretici Fiyatları Enflasyonu verilerine baktığımız da ; 2018 sonu itibariyle %33,64 lük bir ÜFE artışı görüyoruz ki bu değer kağıt fiyatlarının artışı ile paralellik gösteriyor.

Yukarıdaki tabloda göreceğiniz üzere 2018 Ocak ayından itibaren FL ve Beyaz TL kağıtları toplamda %57,20 oranında ; EKO Kraft dediğimiz liner (yüzey) kağıt gurubunda ise %59 oranında fiyat artışı meydana gelmiş iken döviz şokunun gerilemeye başlaması ile Ekim ve Kasım aylarında yaklaşık –%33,6 oranında kağıt fiyatlarında bir geri gelme yaşanmış ve yıl sonu itibari ile geri dönüşümlü (recy) kağıt fiyatları 2018 değişim oranı olarak %33 gibi bir oran elde edilmiştir.

Fiyatların yılın son çeyreğinde geri gelmesinin temel gerekçelerine baktığımızda ;

 1. Türkiye iç piyasasında hızla azalan talep en büyük nedenlerden birisi olarak değerlendirilebilir;
 2. Kağıt ve Oluklu Mukavva fabrikalarının ellerinde bulunan yüksek hammadde stoğunun yıl sonu gelmeden eritilmesi baskısı.
 3. Özellikle ithal selüloz kullanılarak üretilen kağıtlarda dolar kurunda meydana gelen azalma etkili olmuştur.
 4. Çin tarafından uygulanan yeni düzenleme neticesinde hurda ambalaj atıklarının Çin dışı ülkelere yönelmesi ve bu pazarlarda arz bolluğu yaratmak sureti ile hurda fiyat seviyelerinin ciddi oranda azalması.
 5. Fiyatların düşeceği beklentisi nedeni ile müşterilerin ihtiyaçlarını mümkün olduğunca ertelemeleri.
 6. Banka faizlerinin yükselmesi nedeni ile paranın zaman karşısındaki değerinin yükselmesi ve buna bağlı olarak kağıt ve hammadde ürünlerinde üretici firmaların satış vadelerini düşürmesi

2019 Piyasa Beklentileri ;

Söz konusu olan kağıt ve oluklu mukavva sektöründeki beklentiler olduğunda aşağıdaki temel piyasa gerçeklerini her zaman göz önünde bulundurmamız gerektiğini bir kez daha hatırlatmak isterim ;

 1. Fiyat her zaman arz ve talep dengesi ile belirlenir. Maksimum arzın ne olduğunu aşağı yukarı biliyoruz ; ayrıca bunun son yıllarda yapılan makine yatırımları ile ciddi oranda arttığının farkındayız; fakat çok uzak değil önümüzdeki 4 hafta için talep ne şekilde olacak bu konuda bilgimiz sadece birkaç öngörü ve tahminlerden ibaret.
 1. Kağıt ve Oluklu Mukavva üreticileri öngördükleri talebe uygun şekilde bir arz disiplini geliştirecekler ve bu durum bazı müşterilerde sıkıntılara ; tepkilere neden olacak.
 1. Bir kısmı yatırım sürecinde olan Kağıt&Oluklu Mukavva üreticilerinin sabit maliyetlerini her koşulda karşılaması gerekliliğinden dolayı , piyasada peşin veya kısa vadeli alım yapmak isteyen müşterilerin gücü artacak bu firmalardan pay kapabilmek adına bir çok üretici bir miktar zararı bile göze alacak seviyede fiyatları indirecek. Bunun üzerine diğer üreticilerde sabit maliyetlerin karşılanması amacı ile oluşturulan fiyat seviyesini yeni normal olarak kabul ederek hızlı bir şekilde kendi fiyatlarını revize edecek ve piyasa genelinde fiyatların düşmesine neden olunacak.
 1. Kağıt&Oluklu Mukavva sektörlerinde verimlilik, işletme maliyetleri ve borç yükleri bakımından işletmeler arasında ciddi farklılıklar vardır . Bu nedenle daha verimli işletmeler yeni oluşan piyasa fiyatlarında daha az kar erozyonuna uğrayacaklardır.

2019 yılı içerisinde makro beklentilere baktığımızda 2018 yılından daha düşük bir üretim ve büyüme oranı ile birlikte özellikle iç pazarda talebin ciddi oranda daralacağı ; büyük bir ihtimalle yükselen döviz kuru ve indirilmeye çalışılan faiz oranları ile yüksek enflasyon arasında debelenerek geçecek kayıp bir yıl olacağını söylemek mümkün görünüyor.

Böyle bir ekonomik ortamın kağıt ve oluklu mukavva piyasasına muhtemel pozitif ve negatif etkilerini aşağıda liste şeklinde belirttim elbette bu listeye ilaveler yapılabilir.

 

Negatif Etkiler ;

 • Daralan talep nedeniyle mevcut fiyat seviyelerinde aşağı yönde revizyonlar ve bunun sonucunda azalan karlılık.
 • Kredi faizlerindeki yüksek oranlar nedeniyle nakit akışında yaşanabilecek problemler ve bunun akabinde meydana gelebilecek el değiştirme veya iflas&kapanma durumları.
 • Yükselen döviz kuru nedeniyle ithal bazlı kağıt,mürekkep,nişasta,klişe;nakliye,enerji vb maliyetlerde yaşanacak maliyet artışları.

 

Pozitif Etkiler ;

 • Rekabette zayıf olanların elenmesi sonucunda verimli ve yüksek kapasiteli işletmelerde ciro artışı.
 • Üretici firmaların rekabette öne geçebilmek adına işlerin iyi olduğu zamanlarda pek önemsemedikleri alanlara daha fazla yatırım yapmaları maliyet analizi,ürün geliştirme,kalite, eğitim,fire oranlarının azaltılması,makine verimlikleri, iş güvenliği vb.
 • Müşterilerin sadece fiyat seviyesine dayalı satın alma stratejisinin doğru olmadığının daha net anlaşılması.
 • Yükselen döviz kuru nedeni ile Kağıt ve Oluklu Mukavva ihracat potansiyelinin artması.

Özetle ; 2019 yılına girdiğimiz şu günlerde kağıt ve oluklu mukavva sektörü son yıllarda yapmış olduğu modernizasyon ve kapasite artış yatırımlarının yanı sıra mevcut kağıt üreticilerinin de oluklu mukavva pazarına girmeleri ile birlikte oluşan ciddi bir arz fazlası ile yola devam etmektedir. Sektörün ; Türkiye ve Dünya ekonomisinde yaşanan bu ekonomik çalkantı ve daralma nedeniyle ciddi hasarlar alabilecek konumda olduğunu söyleyebiliriz.

Bilgilerinize sunarız;

SERKAN KARAKALE

Yukarıda verilen tüm veriler sektörden elde edilen bilgilerin bir yorumudur verilerin kullanımından dolayı meydana gelebilecek zarar vb durumlardan raporu hazırlayan kişi veya kurumlar sorumlu tutulamaz.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir